Tag Archives: ผ้ากันเปื้อนเด็ก

เรื่องของผ้ากันเปื้อนเด็ก

หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันตนเองจากรังสีเมื่อทำการถ่ายภาพที่บริเวณหน้าท้องหน้าอกหรือบริเวณเกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสระหว่างการถ่ายภาพทางการแพทย์และอาจมีผลเสียต่อทารกในครรภ์ที่กำลังเติบโต นี้อาจนำไปสู่การเกิดข้อบกพร่องหรือโรคอื่น ๆ ในขณะที่เด็กที่มีการพัฒนาเป็นอย่างอื่นสัมผัสกับองค์ประกอบที่เป็นอันตรายในระหว่างการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ป้องกันสามารถป้องกันทั้งแม่และลูกน้อยจากรังสีเอกซ์เหล่านี้เมื่อต้องถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาผ้ากันเปื้อนเด็กสำหรับผู้หญิงที่ให้นมลูกเพื่อป้องกันทั้งลูกและลูกน้อย เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเพื่อให้มั่นใจว่าด้านข้างของทรวงอกถูกปกคลุมไปด้วยรังสีเอกซ์ทรวงอกเพื่อให้ได้การป้องกันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผ้ากันเปื้อนตะกั่วยังใช้ในทางทันตกรรมเพื่อป้องกันผู้ป่วยเมื่อถ่ายรังสีเอกซ์จากปาก อุปกรณ์ป้องกันถูกวางไว้บนหน้าอกของผู้ป่วยขณะที่ถ่ายภาพจากปาก เจ้าหน้าที่ยังอาจใช้การป้องกันรังสีสำหรับตัวเองในขณะที่ถ่ายภาพ การสัมผัสซ้ำอาจมีผลกระทบในระยะยาวเป็นลบทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังทั้งหมด การป้องกันรังสีเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ทีมถ่ายภาพและมีเครื่องมือหลายอย่างในการปกป้องผู้ป่วยในขณะที่ยังคงมีเครื่องมือวินิจฉัยอยู่