Tag Archives: เครื่องพิมพ์

คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องพิมพ์ฉลาก

ก่อนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากอย่างไรให้คุ้มค่า ต้องรู้จักประเภทของเครื่องพิมพ์ฉลากเสียก่อน

เครื่องพิมพ์ฉลาก ของ pornthaveeoa ในท้องตลาดมีอยู่หลากหลายประเภท สามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะพิมพ์ในเรื่องของบาร์โค้ด ใช้งานกับเทปที่มีอยู่หลายขนาด รวมไปถึงมีสีสันต่างๆ ที่หลากหลาย และที่สำคัญนั่นก็คือลักษณะของประเภทการใช้งานนั่นเองค่ะ โดยประเภทของเครื่องพิมพ์ฉลากนั้นมีแบบ เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา เป็นเครื่องพิมพ์ฉลากที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาพกพาสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้หนึ่งถึงสองบรรทัด ใช้พลังงานน้อย พร้อมมีแบตเตอรี่ในตัว และสามารถชาร์ทไฟได้ แบบต่อมาเป็นเครื่องพิมพ์ฉลากแบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องพิมพ์ฉลากที่ได้รวมเอาประสิทธิภาพของการใช้งานของเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพาเข้ากับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา สามารถพิมพ์ฉลากที่มีขนาดใหญ่กว่า กว้างกว่า และมีฟังก์ชั่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ต่อมาเครื่องพิมพ์ฉลากแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้คุณสามารถออกแบบฉลากได้ด้วยโปรแกรมการออกแบบ ทำให้ได้รูปแบบฉลากที่หลากหลายมากขึ้น บางเครื่องสามารถพิมพ์ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เองได้เลย หรือจะทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมด้วยก็ได้ สิ่งที่เห็นชัดเจนของเครื่องพิมพ์ฉลากประเภทนี้นั่นก็คือ สามารถออกแบบตัวอักษรได้หลากหลาย รวมไปถึงโลโก้ บาร์โค้ดฉลากสินค้า รองรับขนาดที่กว้างมากขึ้นอีกด้วย สุดท้ายแบบเครื่องพิมพ์ฉลากด้วยเทปชนิดธรรมดา เป็นเครื่องพิมพ์ฉลากเพื่อรองรับการใช้งานภายในบ้าน หรือออฟฟิศขนาดเล็ก เทปที่ใช้พิมพ์ฉลากจะไม่มีการเคลือบพลาสติก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการงานพิมพ์ฉลากแบบธรรมดา ไม่ยุ่งยากมากนัก

เครื่องพิมพ์ฉลากนั้นจึงอาจจะต้องเลือกตามการใช้งานหรือความถนัดของผู้ใช้ ทั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งานด้วยคะ