Tag Archives: ในหลวง

ในหลวงพระองค์ทรงสอนว่า การประหยัดนั้น จะทำให้คนเรานั้นอยู่รอด และมีความก้าวหน้าในชีวิต

การประหยัดนั้น จะทำให้คนเรานั้นอยู่รอด และมีความก้าวหน้าในชีวิต

การประหยัดนั้น จะทำให้คนเรานั้นอยู่รอด และมีความก้าวหน้าในชีวิต

สวัสดีครับ พอดีมีโอกาสดี ๆ ได้อ่านหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า “๑๐๘ ,มงคล พระบรมราโชวาท” ก็กลับได้ความคิดดี ๆ หรือว่าแนวทางการปฏิบัติดี ๆ จากในหลวงพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงดำริว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านเมืองของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่ายกำลังหมดไป พระองค์ท่านจึงอยากให้คนไทยทุกคนตระหนัก และระมัดระวังเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้ชีวิต และประคองการใช้ชีวิตของตนเอง

ซึ่งหลังจากที่ผมอ่านพระบรมราโชวาทของในหลวงพระองค์ท่านเสร็จ จึงได้เกิดความคิดดี ๆ และเห็นตามพระองค์ท่านอย่างไม่มีข้อแย้ง มนุษย์หรือว่าคนเราในสมัยนี้นั้นทุกข์กันบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรียน รัก การงาน หรือคนรอบข้างก็แล้วแต่นั้น ผมคิดดูอีกทีอาจจะเป็นเพราะชีวิต หรือว่าหัวใจของเราไม่ได้รับการดูแลกันแน่ และหลายครั้งที่ดูใจตัวเองก็พบว่า นานมากที่เราจะกลับมามองที่ใจของเราเองอย่างแท้จริง เพราะปกติจะมองแต่อย่างอื่น หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเราชอบตามใจตัวเองนั่นเอง

นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ หรือโครงการพระราชดำริต่าง ๆ นา ๆ ของพระองค์ท่านั้น จะช่วยให้ประชาชนมีความสุขสบายมากขึ้นแล้วนั้น แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ นั้นก็เช่นเดียวกัน ในหลวงพระองค์ท่านทรงวางรากฐาน แห่งความมั่นคงจากความคิดของประชาเป็นลำดับแรก และถือว่าให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนสนใจแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการพระราชดำริ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100project_83_1.html